Herold G. Kristensen. “Nakkehage”
Herold G. Kristensen. “Nakkehage”
Herold G. Kristensen. “Nakkehage”
Københavns Kunsthandel

Herold G. Kristensen. “Nakkehage”

Herold G. Kristensen (1930-2014). “Nakkehage”, oil on canvas, signed. 74 x 65 cm.