Services

Københavns Kunsthandel er ikke kun en handelsplatform, vi udfører også følgende:
-Rådgivning i forbindelse med køb og salg af kunst. 
-Opkøb af kunst fra dødsboer.
-Kontakt os hvis du samler på kunst af en bestemt kunstner eller fra en bestemt periode, så holder vi øje for dig.
-Rådgivning i forbindelse med indretning og ophængning af kunst.
-Varetagning, repræsentation og rådgivning i forbindelse med kunstneres dødsboer.
-Rådgivning omkring konservering / restaurering af kunst.
-Indbovurderinger, forsikringsvurderinger, dødsbovurderinger, skifteretsvurderinger af kunst.
-Salg til kunstforeninger.

 

(English)
Copenhagen art trade is not only a trading platform, we also provide the following services:
-Consultation in connection with buying and selling art.
-Acquisition of art from estates.
-Contact us if you collect a certain artists or period, and we will keep a look out for you.
-Consultation in connection with decorating and installing art.
-Managing, representation and advice in connection with artists' estates.
-Consultation for conservation and restoration of art
-Evaluation of art and art collections.
Contact us at mail@koebenhavnskunsthandel.dk or +45 60542416 for further information

 

 

Københavns Kunsthandel / Johs Schmidt

Foto: Maja Flink