Legal notice

Københavns Kunsthandel er indehaver af alle rettigheder til indholdet og layoutet på sine websites og forbeholder sig retten hertil. De immaterielle rettigheder til vores websites er beskyttede, hvilke også gælder vores varemærker. Tekst, billeder og grafik på vores websites samt layout osv. af websitene er underlagt loven om ophavsret samt andre beskyttende lovbestemmelser. Det samme gælder animationer og software. Enhver form for gengivelse af hele eller dele heraf er forbudt, medmindre der er indhentet skriftlig tilladelse hertil. Denne website giver ingen tilladelse til brugen af de immaterielle rettigheder. Københavns Kunsthandel forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller lukke sine websites på et hvilket som helst tidspunkt og uden forudgående varsling.

Til trods for, at indholdet af vores websites er nøje udvalgt og sammensat, kan vi ikke påtage os ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf eller garantere uhindret adgang til selvsamme. Så vidt det er juridisk tilladt, accepterer vi intet ansvar for direkte eller indirekte skader, herunder mistede indtægter, som er opstået som følge af brugen af vores website eller i forbindelse med information, som er offentliggjort på vores website. Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre eller supplere informationerne på websitet.